İnsan Kaynakları yönetiminde farklı bir bakış açısı...

Yıllar boyunca gelişen ve değişen kurumsal yapılarda İnsan Kaynakları alanında da kapsamlı değişimler gün gün yaşanıyor, talep ve ihtiyaçlar çeşitleniyor, farklılaşıyor.

Masist HR kurumların İnsan Kaynakları birimlerinin dinamizmine ayak uyduracak, beklenti ve taleplerine cevap verecek, entegre çözümleriyle hayatı kolaylaştıracak her an ulaşılabilecek bir destek ve danışman olmak üzere yola çıktı

Masist HR, MTI Group bünyesinde MTI grubunun İnsan Kaynakları, kurumsal eğitimler ve gelişim alanındaki 20 yılı aşkın deneyim ve birikimini, grup kuruluşlarının uzmanlık desteğini de alarak çok güçlü bir hizmet yapısı oluşturuyor.

1. İK Danışmanlığı

İK danışmanlık hizmetlerimiz sekiz grup altında şekilleniyor:

> Performans Yönetimi

Kurum, bölüm, birim hedef ve stratejilerine göre performans yönetim ve değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi

> Yetkinliklerin Analizi ve Yönetimi

Kuruma özgü pozisyon, iş tanımı ve yetkinliklerin belirlenmesi, stratejik iş önceliklerine göre modellenmesi, yönetim ve takibi

> İş analizi, Norm Kadro ve Organizasyonel Yedekleme

Stratejik iş planına bağlı iş ve pozisyon tanımları, organigram ve gerekli norm kadronun belirlenmesi, ücretlendirme, takip, işgücü ve yedekleme planlarının yapılması

> Kariyer Planlama ve Yetenek yönetimi

Kurum içi yetenek yönetimi strateji ve standartlarının oluşturulması, yeteneklerin belirlenmesi ve kariyer hedef ve planlarının oluşturulması ve yönetilmesi

> Eğitim Yönetim Sistemi

Kurum ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklerine yönelik, çalışanların teknik, fonksiyonel, beceri ve yönetsel yetkinlik gelişimlerini hedefleyen eğitimlerin planlanması, programlanması ve uygulamanın takip ve değerlendirmesi

> Seçme ve Yerleştirme Sistemi

İşe başvuru, değerlendirme, seçme ve yerleştirme sisteminin kurulması, kurum stratejisi ve önceliklerine göre yönetimi, işe son verme desteği

> Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kurum genelinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik sorumluluğunun benimsenmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerin planlanması, sosyal projelerin geliştirilmesi ve yönetilmesi

> Bilgi Akışı, Raporlama ve Dijitalleşme

İnsan Kaynakları fonksiyonlarının takibi için gerekli altyapının oluşturulması, raporlama düzeni ve akışın düzenlenmesi

2. Outsourcing

Masist HR olarak danışmanlık çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerin tümü ya da seçilmiş başlıkları outsource olarak yetkin ve konusunda deneyimli uzmanlarımız ve danışmanlarımız tarafından kurum adına yürütülebilmektedir.

Tüm İK süreçleri kurum stratejilerine uygun şekilde hesap verebilirlik ve azami gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum yönetimiyle mutlak işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirilir.

3. İç Eğitmen Desteği

Masist HR, ihtiyaç duyabilecekleri konularda kurumların kendi iç eğitmenlerini yetiştirmek üzere seçim ve eğitim desteği veriyor.

Eğitici eğitimleri sonrasında da talep edildiğinde iç eğitmenlerin verecekleri eğitimlerle ilgili danışmanlık desteği verilebilmektedir.

Kurum bünyesindeki İç Eğitmenlerin gelişiminde "COMET sistemi" etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

4. Kurumsal Akademi Kurulumu

Masist HR, kurumun kendi bünyesinde oluşturmayı hedeflediği Kurumsal Akademinin tüm fonksiyonları ile kurulumu, Akademi bünyesinde görev alacak uzman ve iç eğitmenlerin eğitimi, eğitim ve gelişim program ve planlarının hazırlanmasını yönlendirme, çözüm ve değerlendirme danışmanlığı vermektedir.

Masist, kurumların mevcut kurumsal akademileri için reorganizasyon hizmeti, fonksiyonel ve yönetsel anlamda danışmanlık desteği vermektedir.

Masist kurumların tercihleri ve talepleri doğrultusunda yeni oluşturulan veya mevcut kurumsal akademinin tüm fonksiyonlarıyla yönetimini de outsource olarak üstlenebilmektedir.

5. Masist HR Akademi

Kurumların İnsan Kaynakları birimlerinin yönetici, yetkili ve uzmanları yanı sıra ilgi duyan çalışanlarına İK alanına yönelik eğitim ve gelişim programları kurum özelinde planlanabilmektedir.

Belirlenecek ihtiyaçlara yönelik modüler yapıda temel ve yetkinlik gelişimine yönelik alt başlıklarda İK fonksiyonları ve uygulama içerikli eğitimler MTI Group bünyesinde yer alan kurumsal eğitim sektörünün lider kuruluşu Masters Training International danışman kadrosunun da desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerin yanı sıra İK birim çalışanlarına bireysel koçluk verilebilmektedir.

Tüm çalışmalar kuruma özel tasarlanmakta ve sınıf çalışması, online, webinar gibi yöntemlerle sunulabilecek esneklikte gerçekleştirilmektedir.

6. Ölçme ve Değerlendirme

Masist HR, kurumların gerek işe alımlarda gerekse performans ve gelişim boyutlarında ihtiyaç duyacakları personel değerlendirmelerinde kapsamlı envanter, test ve değerlendirme araçlarını alt markası Pmetrica çatısı altında geliştirilmesini sağlamaktadır.

Masist HR, uyguladığı projelerde sektörde çok yaygın kullanılan Pmetrica kişilik ve yetkinlik envanterlerinden yararlanarak bir kurumun her seviyede çalışanlarını kapsayabilecek entegre çözümler sunabilmektedir.

> Envanterlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayın

7. Masist HR Assessment Center Uygulamaları

Masist HR olarak insan kaynaklarının yetkinlik gelişimi, performans yönetimi, yetkinlik ölçümleri, değerlendirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle “Masist HR Assessment Center” bünyesinde kurumların insan kaynakları birimlerine çok kapsamlı Değerlendirme Merkezi hizmeti sunuyoruz.

İstenen yetkinliklere bağlı olarak geliştirilen ve sektör/işkolu/kurum/pozisyon yapısına uygun özelleştirilmiş envanterlerin, psikometrik testlerin, senaryoların kullanıldığı Değerlendirme Merkezi çalışmalarımızı, değerlendirme konusunda uzman danışmanlarımızla yürütüyoruz. Yetkinlik bazlı çalışma, kurumun performans değerlendirme çalışmaları için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bilimselliği kanıtlanmış uygulamalardan elde edilen veriler doğrultusunda insan kaynakları yatırım planlarının doğru şekillenmesine, seçimlere ve kararlara yardımcı oluyoruz...

MTI Group bünyesinde İK ve Değerlendirmeler alanında 2009'dan bugüne...

143

Kurumsal müşteri;
Tüm sektörler

193

Proje
Kuruma özel uygulama

9.540

Rapor;
Katılımcı değerlendirme

22

Değerlendirme Merkezi
Kapsamlı aday değerlendirme

Sağladığımız Avantajlar:

Masist HR olarak yetkinliklerimizi ve hizmet yapımızı sürekli geliştirerek hizmet verdiğimiz kurumlara önemli avantajlar sağlıyoruz!

MTI GROUP

Eğitim, assessment, yönetim danışmanlığı konularında alanlarında lider kuruluşların desteğini de sağlayan MTI GROUP yapısı

Çok yönlü hizmetler

İnsan Kaynakları alanında standart işlevlerin ötesinde kurumlara A-Z+ yeni yetkinlikler kazandıracak kapsamlı hizmetler

Esnek hizmet yapısı

İnsan Kaynakları ve personel yönetimi alanında, her konuda ve boyutta gösterilen esneklik ve uzman yaklaşım

Performans yönetimi

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi Sistemlerinin kurulumu ve yönetiminde eşsiz uzmanlık ve destek

Eğitim, gelişim desteği

İhtiyaç analizi, kurumsal gelişim planlaması, kurumsal akademi kurulumu ve yönetimi, iç eğitmen desteği, eğitim projeleri

Kaynak kazancı

İstenen boyutta ve kapsamda outsource olarak üstlenilebilen hizmetlerde sağlanan personel, zaman ve maliyet kazançları

YAKIN TARİHLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ KURUMLAR

On yılı aşkın süredir online Pmetrica envanter ve testlerimizin yanı sıra Assessment Center (Değerlendirme Merkezi) çalışmalarımızla farklı sektörlerden kurumlara farklı zamanlarda devamlılığı olan kısa ve uzun süreli projeler gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.

SIK SORULAN SORULAR

  • Masist HR İnsan Kaynakları fonksiyonlarında uzmanlaşmış ve kurumların İK birimlerine ihtiyaçları çerçevesinde kapsamlı destek vermekte olan bir MTI Group kuruluşudur. Masist HR geliştirdiği projelerde ihtiyaç ölçeğinde MTI grup kuruluşlarının uzmanlık ve desteğini kullanarak bütünsel bir hizmet sunabilmektedir

  • MTI Group kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı ve entegre hizmetler sunan ve alt kuruluşlarıyla 25 yılı aşkın süredir sektör liderliğini sürdüren bir hizmet grubudur. Detaylı bilgilere ulaşmak içinwww.mtigroup-int.com

  • Pmetrica bir MTI Group kuruluşu olarak kişilik ve yetkinlik envanter ve testleri konusunda liderliği sürdürdüğü 15 yılı aşkın süredir ölçme ve değerlendirme alanında kurumlara destek olmaktadır. Masist HR, İK projelerinde Pmetrica envanter ve testlerini çok yoğun ve etkin bir şekilde kullandığından son zamanlarda Pmetrica'yı kendi alt ürün grubu markası olarak konumlandırmaktadır.

  • Envanter ve testler pratiklik sağlaması açısından online ortamda sunulmaktadır. Ancak projeler özelinde gerektiği durumlarda her envanter ve testin elle doldurulabilecek versiyonları sağlanabilir.

  • Envanter ve testlerle ilgili detaylı bilgiler "Envanterler" sayfamızda mevcuttur. Ayrıca tüm ürünlerin rapor örnekleri de PDF olarak indirilebilir.

  • Masist Assessment Center, aday seçimi, yükselme, atama gibi konularda istenen yetkinliklere bağlı olarak geliştirilen ve sektör/işkolu/kurum/pozisyon yapısına uygun özelleştirilmiş envanterlerin, psikometrik testlerin, senaryoların kullanıldığı Değerlendirme Merkezi çalışmaları konusunda uzmanlığını IK birimlerinin hizmetine sunmaktadır. Detaylı bilgilere Assessment Center sayfamızdan ulaşabilirsiniz.